není hloupých otázek, jen hloupých odpovědí...

komora daňových poradců

Finanční řízení

Naše společnost je připravena řešit se svými klienty nejen otázky daní. Naši odborníci jsou připraveni spolupracovat s odpovědnými pracovníky Vaší společnosti komplexně na problematice související s finančním řízením podniku. Je celá řada témat, se kterými se můžete setkat při vedení Vaší společnosti a která budou v ten moment pro Vás nová. Naši specialisté řeší téměř každodenně s našimi klienty různé situace, které souvisí s finačním řízením.

Jedná se například o poradenství v následujících oblastech:

  • Žádosti o úvěr
  • Zakládání a likvidace společností
  • Řešení individuálních problémů během podnikání
  • Určování účetní hodnoty podniku
  • Poradenství při sestavování cenových kalkulací