není hloupých otázek, jen hloupých odpovědí...

komora daňových poradců

likvidace podniků

Likvidace obchodních společností a družstev patří časově i administrativně k náročným procesům, které je nutné v souladu s platnou legislativou absolvovat pro řádné ukončení podnikání právnických osob. Náš tým odborníků je připraven poskytnout Vámi zvolenému likvidátorovi úplný servis zajišťující řádný průběh likvidace až do samotného výmazu subjektu z obchodního rejstříku. Před zahájením samotné likvidace provedeme analýzu účetní uzávěrky se snahou o dosažení likvidačního zůstatku, rozdělovaného následně mezi společníky či družstevníky.  Navrhneme vypořádání majetkoprávních vztahů vůči věřitelům, dlužníkům, zaměstnancům, státní správě atd. Zajistíme zveřejnění likvidace v obchodním věstníku a obchodním rejstříku. Vytvoříme příslušná daňová přiznání. Pomůžeme likvidátorovi s tvorbou závěrečných zpráv o průběhu likvidace. Pokud chcete skončit s podnikáním, či o tom uvažujete a potřebujete zlikvidovat svoji obchodní společnost či družstvo, nabízíme Vám komfortní možnost zajištění likvidace, a to v plném rozsahu, až do okamžiku výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Využitím našich služeb tak můžete ušetřit čas i peníze a minimalizovat tak administrativní náročnost celého procesu.